Nitrox

19.09 lub 26.09

Kurs w trybie stacjonarnym.

Kraków. Warszawa.

19.09.2022 pierwszy termin szkolenia teoretycznego

lub

26.09.2022 drugi termin szkolenia teoretycznego

Certyfikat pozwalający na nurkowanie na mieszankach oddechowych o zawartości 22-40% tlenu tzw EAN. Aby nurkować na nitroxie zawsze konieczne jest okazanie certyfikatu potwierdzającego uprawnienia nitroksowe. Kurs jest stosunkowo krótki za to treściwy. Dowiecie się wszystkiego jakie są korzyści i problemy związane z oddychaniem na mieszankach nitroksowych. Podczas kursu nie będziemy nurkować, będziemy za to mierzyć zawartość tlenu w mieszance oddechowej. Na nitroxie nurkuje się po to by mniej nasycić się azotem na nurkowaniach lub/i dłużej przebywać na głębokości zazwyczaj 30 metrów. Ale o tym na kursie.

 • NA KURSIE NITROKSOWYM DOWIESZ SIĘ RÓWNIEŻ:
 • CO TO JEST NITROX? MITY DOTYCZĄCE NITROXU
 • CZY NURKOWANIA NITROXOWE SĄ BEZPIECZNIEJSZE OD NURKOWAŃ POWIETRZNYCH?
 • JAKIE KORZYŚCI NIESIE NURKOWANIE NA WZBOGACONEJ MIESZANCE?
 • NA CO MUSIMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?
 • CO TO JEST TOKSYCZNOŚĆ TLENOWA?
 • CO TO JEST ZEGAR TLENOWY?
 • PRZYGOTOWANIE MIESZANEK NITROXOWYCH?
 • JAK MIERZYĆ STĘŻENIE TLENU W MIESZANCE?
 • JAK OZNACZYĆ BUTLE NURKOWE?
 • NURKOWANIA Z KOMPUTEREM W TRYBIE NITROKSOWYM

Zgłoszenia: 501 242 917 lub 504 508 526, seatreasure@seatreasure.pl

Cena:

szkolenie: 350 zł
certyfikat i materiały szkoleniowe PADI lub SSI: 230 zł
1 nurkowanie: 200 zł
2 nurkowania: 300 zł
bilet wstępu: 50 zł
 
Kurs można przeprowadzić sama teoria + certyfiakt, bądź z 1 lub 2 nurkowaniami. Według preferencji uczestnika!