REGULAMIN KONKURSU #SEATREASURE KONKURS 2021

Regulamin konkursu #SeaTreasure KONKURS 2021

1. Organizatorem projektu, zwanego dalej "konkursem", oraz fundatorem nagrody – voucheru o wartości 500 zł, do wykorzystania na wyjazd nurkowy na safari w Egipcie w 2021 roku, jest SeaTreasure Barbara Białek, ul Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków.

2. Projekt dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedź na pytanie:

„Dlaczego kocham wyjazdy z SeaTreasure”. Odpowiedź może być w formie tekstu, zdjęcia, filmu lub rysunku.

Pracę należy opublikować na Facebooku wraz z oznaczeniem strony: @SeaTreasure, oraz #SeaTreasureKONKURS.

4. Nagrodą są 3 vouchery, każdy o wartości 500 zł.

5. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Rozstrzygnięcie konkursu ma charakter jawny.

6. Treści obraźliwe i naruszające zasady dobrych obyczajów oraz naruszające interesy i dobra osób trzecich nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestników do celów związanych z konkursem.

8. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych prac w celach marketingowych oraz do podawania imienia i nazwiska autora pracy.

9. Uczestnik biorący udział w Konkursie zrzeka się prawa własności do pracy oraz wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych.

10. Na prace konkursowe czekamy do 07.02.2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 14.02.2021. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora oraz na profilu facebook: SeaTreasure, będą również dostępne będą u organizatora konkursu.

11. Wygra praca, która uzyska najwięcej polubień: (50% oceny), oraz spodoba się naszemu JURY (50% oceny). W skład JURY wchodzi: Katarzyna Piechota (przewodnicząca), Basia Szczepańska, Kinga Szczepańska, Artur Szczepański.

11. Nagrody są nagrodami imiennymi i są niezbywalne.

12. Wśród osób, które nie wygrały głównych nagród, zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia.

13. Nagroda dotyczy nowych rezerwacji czyli założonych po 14.02.2021 roku.

14. Lista terminów safari znajduje się w zakładce Safari Egipt 2021: https://seatreasure.pl/pl/safari-egipt-2021

Miłej zabawy ! POWODZENIA